มอเตอร์จ่ายไฟแอลอีดีแบบง่าย

ทำการทดลองการจ่ายกระแสไฟให้หลอดแอลอีดีแบบง่ายๆด้วยชุดมอเตอร์สำเร็จรูป ทได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วดี
อุปกรณ์ประกอบด้วย
๑) ชุดมอเตอร์และล้อ
๒) สายที่ปลายสายเข้าหัวตัวผู้หนึ่งด้าน ตัวเมียหนึ่งด้าน ๒ เส้น
๓) หลอดแอลอีดี
๔)เทปกาวหรือเทปใส
สร้างเมื่อ 08-05-2017 หมวดหมู่ การทดลองวิทยาศาสตร์
เสียบหัวตัวผู้ของสายเข้าไปที่ขั้วของมอเตอร์แล้วแปะด้วยเทปกาว ระวังไม่ให้ขั้วสัมผัสกับตัวโลหะเพื่อไม่ให้ลัดวงจร
เสียบแอลอีดีที่ปลายอีกด้านนึงของสาย ถ้าใช้แอลอีดีสองสีจะสะดวกมากเพราะหมุนเมอเตอร์ไปทางไหนก็จะเห็นไฟแอลอีดีติด 
เสร็จแล้วก็จะได้ชุดทดลองการจ่ายกระแสไฟจากการหมุนมอเตอร์ให้หลอดแอลอีดีแบบง่ายๆ เปลี่ยนหลอดแอลอีดีได้ง่าย เอาไปประยุกต์เพิ่มกลไกลทำให้หมุนแบบต่างๆได้สะดวก

MAKER : Diy Lab
Bio: ประดิษฐ์เพื่อความสนุก
MAKERLAB