พิมพ์ตัดคุกกี้ลายไทย

พิมพ์ตัดคุกกี้ลายไทย ลายตาอ้อยและพุ่มข้าวบิน
สร้างเมื่อ 31-10-2017 หมวดหมู่ งานสามมิติ
ดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับพิมพ์ได้จาก 3d-cookie-cutter ไฟล์ที่ใช้พิมพ์ได้เลยคือ .stl และมีไฟล์ sketchup 2016 ให้แก้ไขดัดแปลงได้ .skp 
อันนี้ลายพุ่มข้าวบิน ทดสอบตัดกับ ดินน้ำมัน

MAKER : Diy Lab
Bio: ประดิษฐ์เพื่อความสนุก
MAKERLAB