นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

ข้อมูลที่ต้องกรอก m8kerLab พยายามเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในการสมัครสมาชิกจะใช้ข้อมูลเพียง เฟซบุค ไอดี อีเมล ที่ติดต่อได้จริง ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานจริง รหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็นรหัสผ่านนี้ เบอร์โทร์ ทั้งนี้เพื่อใช้เป้นข้อมูลสำหรับติดต่อเพื่อมอบรางวัลเท่านั้น ผู้ใช้ m8kerLab ทุกคนมีหน้าที่ต่อข้อมูลของตัวเองดังนี้ ดูแลให้ข้อมูลตรงตามการใช้งานจริง อีเมลจะต้องติดต่อได้ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล ต้องปรับปรุงข้อมูลให้สามารถติดต่อได้เสมอ รักษาความลับรหัสผ่าน ไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลอื่นใด หากตรวจพบว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้งานร่วมกันถือเป็นการละเมิดการใช้งานของเว็บและอาจถูกปิดบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ที่เป็น Advertiser ทุกคนจะไม่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้ อื่นๆ ไปใช้หาประโยชน์ในทางที่ไม่หมาะสมโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้นั้นๆก่อนได้ สิทธิของผู้ดูแลระบบในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ดูแลระบบของ m8kerLab มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อการดูแลรักษาบัญชีสมาชิกให้ทำงานได้เป็นสำคัญ เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (โดยที่ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็นรหัสผ่านเดิม) ผู้ดูแลระบบสามารถอีเมลถึงสมาชิก ตามอีเมลที่ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิกได้ โดยสมาชิกต้องตอบกลับอีเมลนั้นๆ ในเวลาอันสมควร ไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นบัญชีสมาชิกปลอม นโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก m8kerLab จะเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บโดยใช้บริการ Google Analytics ที่นิยมใช้ทั่วไป Google Analytics จะเก็บ "ข้อมูล" ของผู้เข้าชมเว็บทุกราย (ไม่ใช่เฉพาะสมาชิก) เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้ ข้อมูลทางเทคนิคของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ ฯลฯ แต่จะไม่เก็บ "ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้" เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ พิกัด ฯลฯ อ่านรายละเอียดได้จาก Google Analytics Privacy Overview นโยบายการเก็บ log ของ m8kerLab จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยและการดูแลระบบเท่านั้น