แว้นกันลม

  1. แว้นกันลมก็เวลาใส่ขับรถจะช่วยป้องกันฝุ้นเขาตา 
  2. แว้นกันลมถ้าใส่แล้วจะช่วยป้องกันตาแล้วของเราก็จะไม่สมเสียเเร้ว
สร้างเมื่อ 07-09-2017 หมวดหมู่ เทคโนโลยี

MAKER : Khoree Single Single
Bio: -
MAKERLAB